G. Gaston says…

Of was het iemand anders…

“Ieder huwelijk dat ouder is dan een week kent gronden tot echtscheiding. De kunst is het vinden en blijven vinden van gronden om bijeen te blijven.”

“In every marriage more than a week old, there are grounds for divorce. The trick is to find, and continue to find, grounds for marriage.”

Sir Robert Anderson
Engels politie officier, theoloog en schrijver 1841-1918